Algemene voorwaarden

Doetip.nl is een online platform waarbij bedrijven en organisatoren van activiteiten (onder activiteiten vallen volgens Doetip evenementen en uitstapjes) de mogelijkheid hebben tot het gratis plaatsen van evenementen en uitstapjes. Voor bezoekers van de internetsite wil Doetip een waardevolle en overzichtelijke website worden waarop men met gemak een uitstapje of evenement kan vinden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Doetip.nl, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld. 

  1. Aansprakelijkheid van weergegeven informatie en beeldmateriaal

Het merendeel van de informatie en beeldmateriaal dat wordt weergegeven op Doetip.nl is afkomstig van derden. Hierdoor is het niet mogelijk om Doetip.nl aansprakelijk te stellen voor het gebruik en het weergeven van deze informatie. Daarnaast is Doetip.nl niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatie

Bij het plaatsen of aanleveren van content, in welke vorm dan ook, op Doetip.nl geeft de aanmelder van de plaatsing of levering aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Daarmee geeft de aanmelder aan Doetip.nl aan rechthebbende te zijn en vrijwaart Doetip.nl om dit te plaatsen en weer te geven op zowel de internetsite als de bijbehorende social media pagina’s.

De aanmelder van een uitstapje of evenement vrijwaart Doetip.nl van claims en aanspraken van deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot gemaakt beeldmateriaal of beschreven tekstmateriaal.

Het grootste deel van de content welke op Doetip.nl is weergegeven wordt aangeleverd middels inzendingen van bedrijven en organisatoren. De ingezonden activiteiten van bedrijven of organisatoren wordt eerste gecontroleerd voordat deze zal worden gepubliceerd door Doetip. De ingezonden activiteit zal worden gecontroleerd op relevante teksten en beeldmateriaal. Wij controleren regelmatig de ingezonden content en gaan hier nauwkeurig mee om. Doetip behoudt zich het recht om ingestuurde content te weigeren c.q. te wijzigen. Mocht u desondanks van mening zijn dat er op enige wijze copyright rechten geschonden worden of dat bepaalde content in welke vorm dan ook, aanstootgevend, racistisch, onjuist of onvolledig is, neem dan middels het contactformulier contact met ons op. 

  1. Privacy

Doetip.nl respecteer de privacy van zowel de bezoekers als aanmelders van de internetsite. Hierdoor zullen persoonlijke gegevens dan ook niet worden verkocht aan derden. Gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verbetering en optimalisatie van de eigen diensten. Hieronder vallen ook de gegevens welke voortvloeien uit de inzet van Google Analytics.

Alle gegevens die gevraagd worden bij het aanmelden op Doetip.nl worden uitsluitend gebruikt door de gebruiker bij het aanmaken van het openbaar profiel. De opgegeven contactgegevens worden gebruikt, indien nodig, door Doetip.nl om de gebruiker op hoogte te brengen van informatie omtrent Doetip.nl.

Opgegeven gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk door Doetip.nl. Bij verwijdering van een account worden de gegevens direct verwijderd.

Doetip.nl wil zich zo transparant mogelijk opstellen richting zijn gebruikers. Voor iedere gebruiker die zich heeft aangemeld is er de mogelijkheid om informatie te verkrijgen waarop te zien is welke gegevens wij gebruiken en waarvoor deze gebruikt worden. Voor iedere gebruiker is er ten alle tijden de mogelijkheid om het account te verwijderen. Hiermee worden alle gegevens, zoals opgegeven door de aanmelder, van Doetip.nl verwijderd.

Doetip.nl behoudt zich het recht tot het wijzigen van de algemene voorwaarden. Lees daarom regelmatig de algemene voorwaarden van Doetip.

  1. Onderhoud/optimalisatie van de internetsite

Doetip.nl behoudt zich het recht om de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. Hierbij is het niet mogelijk om Doetip.nl in welke vorm dan ook aansprakelijk te stellen voor enige schade in welke vorm dan ook. 

  1. Gebruik van cookies

Om de internetsite goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser. 

  1. Adverteren

Binnen Doetip is het voor organisatoren mogelijk om gebruik te maken van de Topper functie. Door middel hiervan zal de activiteit meer exposure krijgen binnen Doetip en de bijbehorende social media kanalen. Bij het aanvinken van een Topper functie gaat men akkoord met de voorwaarden die hier op berusten zoals beschreven in artikel; 5.1 van deze algemene voorwaarden.

5.1 Doetip Topper

Een Topper functie geeft de mogelijkheid om aan je activiteit meer zichtbaarheid te geven. Voor een periode van vier weken zal de activiteit op de website van Doetip worden aangeduid met Topper binnen de zoekresultaten. Via de social media kanalen van Doetip zal de activiteit tweemaal worden meegenomen. Daarnaast krijgt men de mogelijkheid om een advertentie aan te leveren welke voor een periode van zeven dagen wordt geplaatst op de homepage.

Bij het akkoord gaan met de Topper functie zal er vanuit Doetip contact worden opgenomen met de contactpersoon. Hierdoor dient er echter rekening gehouden te worden met een langere plaatsingstijd dan normaal van de activiteit.

De vermelde prijzen zijn excl. BTW, vrijblijvend en onder voorbehoud. Doetip heeft het recht een Doetip Topper te wijzigen of te verwijderen. De verwijdering of wijziging kan plaatsvinden wanneer het bedrijf of organisatie, schadelijke invloed heeft op Doetip. Hierbij is restitutie en vermindering van het betaalde bedrag niet mogelijk.

  1. Contactgegevens

www.doetip.nl
KvK nr:   67937837
BTW nr: NL857233853B01
Email:    info@doetip.nl